Zmiany czasów w mowie zależnej


Tworząc Mowę Zależną (Reported Speech) musimy pamiętać o właściwej zamianie czasów. Tabelka poniżej przedstawia zmiany jakie mają miejsce w przypadku czasów oraz czasowników posiłkowych.

Zamieniamy z: Zamieniamy na:
a) Simple Present: Simple Past
b) Simple Past: Past Perfect
c) Present Perfect:
d) Past Perfect:
e) will would
Progressive Forms
f) am / is was
g) are were
h) was / were had been
i) has been
j) had been

Tabelka poniżej pokazuje przykładowe zdania w angielskich czasach. Pierwsza kolumna zawiera zdania w Direct Speech, Mowie bezpośredniej, natomiast kolumna z prawej strony pokazuje zdania w Reported Speech, czyli Mowie Zależnej.

Mowa Niezależna Mowa Zależna
a) Tom: "I write a letter". Tom said (that) he wrote a letter.
b) Tom: "I wrote a letter". Tom said (that) he had written a letter.
c) Tom: "I have written a letter".
d) Tom: "I had written a letter".
e) Tom: "I will write a letter". Tom said (that) he would write a letter.
Progressive Forms
f) Tom: "I am writing a letter". Tom said (that) he was writing a letter.
g) Tom: "They are writing a letter". Tom said (that) they were writing a letter.
h) Tom: "I was writing a letter". Tom said (that) he had been writing a letter.
i) Tom: "I have been writing a letter".
j) Tom: "I had been writing a letter".