Przyimki czasu


Właściwe użycie przyimków (prepositions) odnoszących się do czasu uzależnione jest od rodzaju użytego określenia czasu. Tabelka poniżej przedstawia sposób w jaki należy używać przyimków w języku angielskim z określonymi wyrażeniami.

  Wyjaśnienia Przykłady
at godziny at 9 o'clock
pory dnia at noon
at night
at midnight
at lunchtime
at sunset
święta at Christmas
at Easter
ustalone wyrażenia at the same time
at the weekend
at weekends
at the moment
at present
at the end of the month
at the end of January
on dni tygodnia on Monday
on Friday
daty on the 23rd of December*
specjalne uroczystości/święta on Christmas Day
on Good Friday
on Easter Sunday
on my birthday
części dnia on the evening of the 23rd*
on Sunday morning(s)
on Monday afternoon(s)
on Tuesday evening(s)
wyrażenie: on time The train left on time.
'Don't be late. Please, be on time.
in części dnia in the morning(s)
in the afternoon(s)
in the evening(s)
miesiące in January
in June
w roku in 1986
w latach in the 1990s
wieki in the 18 century
in the Middle Ages
wyrażenia in the past
in (the) future
pory roku in (the) summer
in (the) winter
za okres czasu in a minute
in two weeks
wyrażenie: in a few minutes We're leaving in a few minutes.
wyrażenie: in a moment He'll be here in a moment.
wyrażenie: in time Will you be home in time for dinner?
after 'po' after school
before 'przed' before Christmas
ago 'temu' 2 years ago
between 'między' between Monday and Thursday
by 'do' by Tuesday
during 'w czasie' during the holidays
for 'przez' for two weeks
from ... to ...
from ... till/until
'od ... do ...' from Monday to Friday
from Monday till Friday
from Monday until Friday
past 'po' 7.27 - 27 minutes past seven
since 'od' since Monday
till/until 'do' till Wednesday
to 'do' 8.42 - 18 minutes to nine
up to 'do' up to 4 hours a day
within 'w ciągu' within a day
BEZ PRZYIMKA przed 'last/next/this/every' I'll see you next Monday.
We bought a car last May.
w mowie potocznej I'll see you Friday
I don't go out Monday mornings.