Przyimki miejsca, kierunku, odległości


Właściwe użycie przyimków (prepositions) odnoszących się do miejsca, kierunku i odległości uzależnione jest od sposobu w jaki postrzegamy dany przedmiot/obiekt. Zasadniczo możemy wyróżnić trzy typy miejsc:

Wyjaśnienia Przykłady
1. Miejsce jest postrzegane jako zwykły punkt w przestrzeni, a nie w kategoriach długości, szerokości i wysokości.
zwykłe położenie We met at the cinema.
They stayed away from the cinema.
miejsce docelowe They went to the cinema.
They ran (away) from the cinema.
2. Miejsce jest postrzegane jako linia tj. w kategori długości ale nie w kategoriach szerokości i wysokości.
zwykłe położenie Tim stood on the goal-line.
The battle was fought off the coast of Africa.
miejsce docelowe The car turned off the main road.
They walked along the street.
3. Miejsce jest postrzegane jako powierzchnia tzn. w kategoriach długości i szerokości (bez wysokości)
zwykłe położenie The book was on the shelf.
The book was off the desk.
miejsce docelowe He dropped the book on(to) the table.
Tim took the book off the shelf.
He fell off the chair.
miejsce jest postrzegane jako powierzchnia (ziemia lub teren w obrębie jego granic)
zwykłe położenie The tourists were in the square.
The sales representative is out of town today.
miejsce docelowe The path goes through a field.
The soldiers crowded into the market.
miejsce jest postrzegane jako przestrzeń trójwymiarowa
zwykłe położenie He was in the garage.
He was out of the room.
miejsce docelowe He ran into the room.
He ran out of the room.
kontrast pomiędzy 'at' i 'on'
kiedy miejsce jest postrzegane jako zwykły punkt The plane stopped at London on its way to New York.
kiedy miejsce jest postrzegane jako zamknięte terytorium She lives in London.
z częsciami miast They lived in Manhattan.
kiedy budynek jest traktowany w kategoriach instytucjonalnych I saw him at the hospital.
kiedy budynek jest traktowany w kategoriach fizycznego obiektu I saw him in the hospital.
kontrast pomiędzy 'on' i 'in'
kiedy traktujemy dany objekt jako powierzchnię Pieces of wood were floating on the water.
kiedy traktujemy dany objekt jako przestrzeń The children were playing in the water.
przyimki wskazujące położenie lub miejsce docelowe względem punktu odniesienia
zwykłe położenie (pionowe) The apple is on top of the cupboard.
The apple is below the cupboard.
zwykłe położenie (poziome) There are some trees in front of the house.
There are some trees behind the house.
miejsce docelowe When it started to rain, they ran underneath the bridge.
The car sped away from the tunnel.
kontrast pomiędzy between - among - amid
w odniesieniu do dwóch objektów She is standing between two boys.
w odniesieniu do więcej niż dwóch obiektów She is standing among boys.
The house stands amid trees.