Rodzaje przysłówków w angielskim

Tabelka poniżej przedstawia rodzaje przysłówków występujących w języku angielskim. Obok rodzajów przysłówków można również znaleźć krótkie definicje oraz przykładowe zdania pokazujące formę i miejsce użycia określonego przysłówka.

Rodzaj Definicja Przykład
Przysłówki sposobu Przysłówki sposobu dostarczają informacji na temat jak ktoś coś robi. Jack drives very carefully.
Przysłówki czasu Przysłówki czasu dostarczają informacji na temat kiedy coś się wydarza. We'll let you know our decision next week.
Przysłówki częstotliwości Przysłówki częstotliwości dostarczają informacji na temat jak często coś się zdarza. They usually get to work at eight o'clock.
Przysłówki stopnia Przysłówki stopnia dostarczają informacji na temat tego w jakim stopniu coś zostało zrobione. They like playing golf a lot.
Przysłówki wyrażające komentarz Przysłówki wyrażające komentarz wyrażają komentarz lub opinię o sytuacji. Fortunately, there were enough seats left for the concert.