Pozycja przysłówków w zdaniu

Tabelka poniźej pokazuje w jakim miejscu w zdaniu należy użyć przysłówków w języku angielskim.

Rodzaj Miejsce Przykład
Przysłówki sposobu Przysłówki sposobu są stosowanie po czasowniku lub całym wyrażeniu na końcu zdania. Their teacher speaks quickly.
Przysłówki czasu Przysłówki czasu są stosowane po czasowniku lub całym wyrażeniu na końcu zdania. She visited her friends last year.
Przysłówki częstotliwości Przysłówki częstotliwości są stosowane przed głównym czasownikiem (nie czasownikiem modalnym). He often goes to bed late.
Do you sometimes get up early?
Przysłówki stopnia Przysłówki stopnia są stosowane po czasowniku lub całym wyrażeniu (na końcu zdania). She'll attend the meeting as well.
Przysłówki komentarza Przysłówki komentarza są stosowanie na początku zdania. Luckily, I was able to come to the presentation.

Ważne wyjątki dotyczące miejsca przysłówków częstotliwości

Niektóre przysłówki są używane na początku zdania w celu położenia większego nacisku.

Na przykład: Now you tell me you can't come!

Przysłówki częstotliwości są stosowanie po czasowniku 'to be' kiedy są używane jako główny czasownik zdania.

Na przykład: Jack is often late for work.

Niektóre przysłówki częstotliwości (sometimes, usually, normally) są również używane na początku zdania w celu położenia nacisku.

Na przykład: Sometimes I visit my friends in London.