Liczba mnoga rzeczowników w angielskim

Tabelka poniżej przedstawia zasady pisowni przy tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim.

Regularna pisownia   Liczba pojedyńcza Liczba mnoga
-s w większości przypadków   cat cats
tub tubs
dog dogs
house houses
-es jeżeli rzeczownik kończy się na: -o potato potatoes
tomato tomatoes
-ss class classes
-x box boxes
-ch watch watches
-sh bush bushes
UWAGA: wyrazy obcego pochodzenia przyjmują -s -o dynamo dynamos
kilo kilos
kimono kimonos
photo photos
piano pianos
soprano sopranos
spółgłoska + -y przechodzi w ies country countries
baby babies
fly flies
lady ladies
cry cries
samogłoska + y dodaje -s -ay day days
-ey key keys
-oy boy boys
-uy guy guys
nazwy własne   Fry the Frys
  Kennedy the Kennedys
rzeczowniki zakończone na -f / -fe -ves loaf loaves
knife knives
life lives
calf calves
leaf leaves
shelf shelves
thief thieves
wife wives
wolf wolves
half halves
wharf wharves
WYJATKI   chief chiefs
cliff cliffs
handkerchief handkerchiefs
roof roofs
niektóre rzeczowniki mają podwójne formy -s lub -ves hoof hoofs / hooves
scarf scarfs / scarves
dwarf dwarfs / dwarves
rzeczowniki, które zmieniają samogłoski   foot feet
  louse lice
  mouse mice
  woman women
  goose geese
  man men
  tooth teeth
  child children
  ox oxen