Rzeczowniki obcego pochodzenia w angielskim

W języku angielskim istnieje grupa rzeczowników, które tworzą liczbę mnogą w nietypowy sposób. Do tej grupy należą przeważnie rzeczowniki pochodzące z innych języków, szczególnie Łaciny i Greki. Poniżej znajduje się lista przedstawiająca przykłady takich rzeczowników.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
analysis analyses
appendix appendixes/appendices
axis axes
bacterium bacteria
basis bases
cactus cactuses/cacti
criterion criteria
crisis crises
datum data
diagnosis diagnoses
focus focuses/foci
formula formulae / formulas
fungus fungi
index indexes/indices
medium mediums/media
nucleus nuclei
oasis oases
octopus octopuses/octopi
phenomenon phenomena
stimulus stimuli
syllabus syllabuses/syllabi
terminus termini / terminuses
thesis theses