Rzeczowniki policzalne w angielskim

Rzeczowniki policzalne w angielskim (count / countable nouns) odnoszą się do rzeczy, które mogą być policzone, a co za tym idzie, które posiadają liczbę pojedynczą i mnogą. W przypadku liczby pojedynczej, należy przed takimi rzeczownikami użyć przedimka określonego (definite article), przedimka nieokreślonego (indefinite article) lub też innego określnika.
She made a serious mistake.
The carpet was stained.

Jeżeli żaden inny określnik nie jest właściwy, należy użyć przedimka nieokreślonego (a, an). Z reguły nie używa się rzeczownika policzalnego w liczbie pojedynczej bez żadnego określnika.

W przypadku rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej, mogą one być użyte wraz z przedimkiem określonym, the, lub zupełnie bez żadnego przedimka. W takiej sytuacji mówimy, że został użyty przedimek zerowy (zero article), czyli innymi słowy, nie został użyty żaden przedimek. Należy w tym miejscu bardzo wyraźnie zaznaczyć, że rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej nigdy (przenigdy) nie mogą zostać użyte wraz z przedimkiem nieokreślonym (indefinite article, a, an).
He’s a heavy smoker. He smokes a lot of cigarettes.
The lecturer talked to the students.

Rzeczownik policzalne w angielskim odnoszą się do rzeczy, które są traktowane jako oddzielnie jednostki. Większość rzeczowników policzalnych odnosi się do rzeczy, które mogą być widziane, dotykane lub zmierzone, takich jak, stoły, drzewa, szklanki itp.. Rzeczowniki tego typu są czasami określane jako concrete nouns (konkretne rzeczowniki).

Istnieje również grupa rzeczowników odnoszących się do rzeczy, które nie mogą być widziane, dotykane ani zmierzone takich jak na przykład: uwagi, schematy, szok itp. Rzeczowniki tego rodzaju określane są czasami jako abstract nouns (rzeczowniki abstrakcyjne). Oto lista niektórych rzeczowników uważanych jako rzeczowniki abstrakcyjne: address, effect, hor, idea, issue, metod, minute, month, plan, problem, remark, scheme, shock, suggestion, week, year.

Należy zwrócić uwagę na to, że większość rzeczowników abstrakcyjnych należy do grupy rzeczowników niepoliczalnych.

W języku angielskim zdecydowana większość rzeczowników należy do kategorii rzeczowników policzalnych. Poniżej znajduje się jedynie krótka lista przedstawiająca przykładowe rzeczowniki policzalne.

Rzeczowniki Znaczenie
accident wypadek
account rachunek, konto
actor aktor
address adres
adult osoba dorosła
animal zwierzę
answer odpowiedź
apartament apartament, mieszkanie
article artykuł, towar, wyrób
artist artysta
baby dziecko
bag torba
ball piłka
bank bank
battle bitwa
beach plaża
bed łóżko
bell dzwon
bill rachunek, dziób
bird ptak
boat łódź, szalupa, statek
book książka
bottle butelka
box pudełko
boy chłopiec
bridge most
brother brat
bus autobus
bush krzak
camp obóz
captain kapitan
car samochód
card karta
case przypadek
castle zamek
cat kot
chair krzestło
chapter rozdział
chest skrzynia
child dziecko
cigarette papieros
city miasto
class klasa
club klub
coat płaszcz
college colledge
computer komputer
corner róg
country kraj, wieś
crowd tłum
cup filiżanka
daughter córka
day dzień
desk biurko
doctor lekarz
dog pies
door drzwi
dream marzenie, sen
dress sukienka
driver kierownca
ear ucho
edge krawędź
effect efekt
egg jajko
election wybory
engine silnik
eye oko
face twarz
factory fabryka
farm farma
father ojciec
field pole
film film
finger palec
foot stopa
friend przyjaciel
game gra
garden ogród
gate bramka
girl dziewczyna
group grupa
gun broń
hall sala
hand ręka
handle uchwyt
hat kapelusz
head głowa
heart serce
hill wzgórze
horse koń
hospital szpital
hotel hotel
hour godzina
house dom
husband mąż
idea pomysł
island wyspa
issue problem
job zawód
journey podróż
judge sędzia
key klucz
king król
kitchen kuchnia
lady dama
lake jezioro
library biblioteka
line linia
list lista
machine maszyna
magazine czasopismo
man człowiek, mężczyzna
meal posiłek
meeting spotkanie
member członek
message wiadomość
metod metoda
minute minuta
mistake błąd
model model
month miesiąc
motor motor
mouth usta
nation naród
neck szyja
newspaper gazeta
office biuro
page strona
park park
party przyjęcie
path ścieżka
picture obraz
plan plan
plane samolot
plant roślina
problem problem
product produkt
programme program
project projekt
ring pierścionek
river rzeka
road droga
room pokój
scheme schemat, plan
school szkoła
ship statek
shirt koszula
shock szok
shop sklep
sister siostra
smile uśmiech
son syn
spot miejsce
star gwiazda
station stacja
stream strumień
street ulica
student student
table stół
task zadanie
teacher nauczyciel
tent namiot
thought myśl
tour trasa
town miasto
valley dolina
village wieś
walk spacer
wall ściana
week tydzień
window okno
woman kobieta