Rzeczowniki tylko w liczbie mnogiej w angielskim

Takie rzeczowniki jak na przykład trousers, występują w formie liczby mnogiej i zachowują się jak rzeczowniki niepoliczalne jeśli chodzi o użycie z nimi przedimków. Mogą one być używane wraz z przedimkiem określonym the (definite article) lub zupełnie bez żadnego przedimka (zero article).
He likes wearing trousers.
This shop is specializing in leather goods.

Nie możemy mówić o a good ani o a trouser, jak również nie można używać liczb z tymi rzeczownikami. Nie jest możliwe aby powiedzieć ten clothes.

Oto lista angielskich rzeczowników występujących w liczbie mnogiej:
arms*, clothes, contents, customs*, effects*, funds*, goods, looks*, odds, premises*, regards*, savings*, spirits, stalls*, surroundings, thanks, troops*, wages.

Rzeczowniki oznaczone gwiazdką mogą być użyte w liczbie pojedynczej, lecz wówczas zmieni się ich znaczenie. Na przykład rzeczownik arms oznacza broń, natomiast rzeczownik an arm oznacza ramię, jako część ciała.

Istnieje grupa rzeczowników, które odnoszą się do części garderoby lub innych rzeczy, które składają się z dwóch części. Oto lista rzeczowników w liczbie mnogiej tego rodzaju: binoculars, glasses, jeans, knickers, leggings, pants, pyjamas, scissors, shorts, spectators, tights, trousers, tweezers.

Jeżeli chcemy pokazać, że mówimy o jednej rzeczy, wówczas powinniśmy użyć wyrażenia a pair of
I need a pair of scissors.
I bought a pair of jeans.
I need a new pair of glasses.

Istnieją również rzeczowniki w języku angielskim takie jak news, economics, mathematics, physics, które z pozoru wyglądają na rzeczowniki w liczbie mnogiej, lecz które w rzeczywistości są rzeczownikami niepoliczalnymi i po których występuje czasownik w formie liczby pojedynczej. Na przykład powinniśmy powiedzieć:
The news is bad.
używając formy czasownika w liczbie pojedynczej a nie mnogiej.

W języku angielskim istnieje grupa rzeczowników, które występują wyłącznie w liczbie mnogiej. Poniżej znajduje się lista przedstawiająca przykłady takich rzeczowników.

Liczba mnoga Znaczenie
trousers spodnie
scrissors nożyczki
pliers obcążki
shorts szorty
jeans dżinsy
goods towar, towary
clothes ubranie, odzież
ALE: a cloth obrus, ścierka
glasses okulary
ALE: a glass szklanka
spectacles okulary