Liczby w przybliżeniu po angielsku


Wyraz odd może być używany z okrągłymi liczbami powyżej dwudziestu aby podać przybliżoną liczbę.
Aby podać przybliżone liczby możemy także wykorzystać przyrostek -ish oraz or so lub or thereabouts.

It's a hundred odd pounds. = It's about a hundred pounds
She's sixty odd. = She's about sixty years old.
He lost a thousand-odd dollars. Stracił tysiąc ileś dolarów.
There were sixty-odd people Było jakieś sieśćdziesiąt osób.
twenty-odd years later jakieś dwadzieścia lat później
He's sixtish. = He's about sixty years old.
I'll meet you at nineish. = I'll meet you at about nine o'clock.
It cost a hundred pounds or so. = It cost about a hundred pounds.
He's arriving on the seventh or thereabouts. On przyjeżdża siódmego albo coś koło tego.
a year or so ago. mniej więcej rok temu
20 or so 20 czy coś koło tego
100 dollars or thereabouts 100 dolarów albo coś koło tego