Liczebniki w języku angielskim

Liczebniki w języku angielskim. Wykonaj następujące działania matematyczne i wpisz właściwe liczebniki do podanych zdań w języku angielskim.
1. Two plus is nine.
2. Three plus eight is .
3. Four plus nine is .
4. plus eight is fifteen.
5. Fourteen plus six is .
6. Ten plus is twenty-five.
7. Twenty five plus is seventy five.
8. Two plus ten is twelve.
9. Eleven plus is twenty eight.
10. Fourteen plus is fifty four.
11. Twenty three plus eighteen is .
12. Fifty six plus six is .
13. plus seven is twelve.
14. Eighteen plus thirty seven.
15. Ten plus five is .
16. plus twenty six is fifty.
17. Eighteen plus twelve is .
18. Thirty one plus forty two is .
19. Fifty plus thirty is .
20. Thirty three plus five is .