Angielskie wyrazy przeciwstawne

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz Opposite Znaczenie
about exactly około, w przybliżeniu
above below powyżej
abroad home zagranicą
absence presence nieobecność
abundance lack brak
to accept to refuse odmówić
accidental intentional zamierzony
active passive pasywny
to add to subtract odjąć
to admit to deny zaprzeczyć
adult child dziecko
advanced elementary elementarny
affirmative negative przeczący
afraid brave odważny
after before przed
against for za (o poparciu)
alike different różny
all none żaden
always never nigdy
ancient modern nowoczesny
to agree to refuse, to argue odmawiać, kłócić się
to allow to forbid zabraniać
already not yet jeszcze nie
always never nigdy
amateur professional profesjonalny
to amuse to bore nudzić
angel devil diabeł
animal human istota (ludzka)
to annoy to satisfy usatysfakcjonować
to answer to ask zapytać
answer question pytanie
antonym synonym synonim
apart together razem
approximately exactly dokładnie
to argue to agree zgadzać się
to arrest to free, to set free uwolnić
arrival departure odjazd
to arrive to depart, to leave odjeżdżać
artificial natural naturalny
to ask to answer odpowiedzieć
asleep awake obudzony
to attack to defend bronić
attack defence, protection obrona
attic cellar piwnica
awful delicious, nice, pleasant wyśmienity, miły, przyjemny