Angielskie wyrazy przeciwstawne

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz Opposite Znaczenie
back front przód
background foreground pierwszy plan
backward forward do przodu
bad good dobry
bad luck fortune, good luck szczęście
barren fertile żyzny, płodny
beautiful ugly brzydki
beauty ugliness brzydota
before after po
begin (verb) to end, to stop, to finish skończyć
beginning end, ending koniec
behind in front of z przodu
below above powyżej
best worst najgorszy
better worse gorszy
big small, little, tiny mały
bitter sweet słodki
black white biały
bless curse klątwa
blunt sharp ostry
body soul dusza
bold timid bojaźliwy
boring exciting, interesting ekscytujący
borrow (verb) to lend pożyczyć komuś coś
bottom top góra
boy girl dziewczyna
brave cowardly, afraid tchórzliwy
bravery cowardice tchórzostwo
break (verb) to mend, to fix, to repair naprawić
bright dull ciemny
broad narrow wąski
brother sister siostra
build (verb) to destroy zniszczyć
busy idle bezczynny, bez pracy
buy (verb) to sell sprzedawać