Angielskie wyrazy przeciwstawne

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz Opposite Znaczenie
calm excited podekscytowany
capture (verb) to release uwolnić
careful careless nieostrożny
careless careful ostrożny
catch throw rzut
catch (verb) to throw rzucać
ceiling floor podłoga
cellar attic poddasze
centre outskirts, suburbs obrzeża, przedmiścia
certainly probably prawdopodobnie
changeable constant stały
cheap expensive, dear drogi
child adult, grown-up osoba dorosły
children parents rodzice
clean dirty brudny
clear cloudy pochmurny
clever stupid, foolish głupi
close (verb) to open otworzyć
closed open otwarty
cloudy clear, sunny, bright jasny, słoneczny
coarse fine pogodny, subtelny
cold (adjective) hot gorący
cold (noun) heat ciepło
come (verb) to go pójść
comedy drama, tragedy dramat, tragedia
common rare rzadki
complicated simple prosty
compliment insult obelga
compulsory voluntary dobrowolny
connect (verb) to separate rozłączyć
consonant vowel samogłoska
constant changeable zmienny
construction destruction zniszczenie, dewastacja
continue (verb) to interrupt przerywać
contract (verb) to expand rozszerzać
cool warm ciepły
correct false, wrong zły
courage fear strach
courageous cowardly tchórzliwy
coward hero bohater
cowardly brave, courageous odważny
create (verb) to destroy zniszczyć
cry (verb) to laugh śmiać się
cry (verb) to whisper szeptać