Angielskie wyrazy przeciwstawne

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz Opposite Znaczenie
kind cruel okrutny, pozbawiony uczuć
knowledge ignorance ignorancja
king subject poddany
keen apathetic, blunt, dull apatyczny, tępy
killjoy enthusiast entuzjastyczny