Angielskie wyrazy przeciwstawne

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz Opposite Znaczenie
vacant occupied
valley mountain
vertical horizontal
victory defeat
village town
violent gentle
visitor host
voluntary compulsory
vowel consonant
vacillating resolute, unhesitating wahający się ≠ zdecydowany, nie wahający się
vague certain, clear, definite
valiant cowardly dzielny, mężny ≠ tchórzliwy
valid invalid ważny ≠ nie ważny
validity invalidity
valuable useless, valueless
vanish appear
variable invariable
very hardly, scarcely, hardly
vigilant careless, negligent czujny, baczny ≠ nieostrożny, niedbały
violate obey naruszać ≠ podporządkowywać się
virtue vice
vital unimportant
void full
volatile constant, steady
voluntary compulsory, involuntary, unwilling
vulnerable protected