Angielskie wyrazy przeciwstawne

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz Opposite Znaczenie
yes no
yesterday tomorrow
young old
yearn dislike
yell whisper
yen dislike
yield withstand