Angielskie wyrazy przeciwstawne

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wyraz Opposite Znaczenie
zany serious zabawny, pocieszny ≠ poważny
zeal apathy gorliwość, żarliwość ≠ apatia
zealous apathetic gorliwy, żarliwy ≠ apatyczny
zest apathy ochota, zapał ≠ apatia
zip listlessness wigor ≠ apatia, bierność