Angielskie przyimki w zwrotach ćwiczenia

Angielskie przyimki w zwrotach ćwiczenia. Wybierz właściwe przyimki aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Tam gdzie nie jest konieczne używanie przyimka wybierz znak x.
1. a year ago
2. 2008
3. a minute ago
4. the 1990s
5. last night
6. June 18th
7. last year
8. eleven o'clock
9. Friday afternoon
10. the twentieth century