Present Simple mowa zależna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Simple
Zastosowanie czasu Present Simple
Charakterystyczne zwroty w Present Simple
Mowa zależna w Present Simple
Strona bierna w Present Simple
Infografika na temat Present Simple
Ćwiczenia Present Simple

Mowę zależną w czasie Present Simple poznamy na przykładzie następującego zdania wraz z tłumaczeniem na język polski.

"I write an email every day", he says.
"Pisuję maila każdego dnia", on mówi.

Kolejny przykład pokazuje jak to zdanie będzi wyglądało w mowie zależnej (Reported Speech).

He says (that) he writes an email every day.
Mówi, że pisuje maila każdego dnia.

W naszym przykładzie czasownik say użyty jest w czasie teraźniejszym, przez co nie jest konieczna zmiana czasów w tym przypadku. Następne zdanie pokazuje co się stanie w sytuacji, gdy czasownik say zostanie użyty w czasie przeszłym.

"I write an email every day", he said.
"Pisuję maila każdego dnia", on powiedział.

Gdy zamienimy to zdanie na mowę zależną to będzie ono wyglądało w następujący sposób:

He said (that) he wrote an email every day.
Powiedział, że pisuje maila każdego dnia.

Jak widzimy nastąpiła zmiana czasu z Present Simple na czas Past Simple. Zmiany jakie zachodzą w Reported Speech z czasem Present Simple pokazane są w kolejnej tabelce.

He says (that) Present Simple Present Simple
He said (that) Present Simple Past Simple

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jest to bardzo 'mechaniczna' zamiana czasów jaką przedstawiliśm powyżej. Jest ona bardzo szablonowa i dosyć często wymagana na różnego rodzaju testach i egzaminach językowych. Prawda jest jednak taka, że nasze przykładowe zdanie, może być także zamienione w następujący sposób:

"I write an email every day", he said. He said he writes an email every day.

Taka zamiana jest możliwa w sytuacji, gdy nasza osoba nadal pisuje maila każego dnia, a nie pisywała go w chwili gdy to zdanie zostało wypowiedziane.