Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
charity begins at home
zmieniając świat zacznij od siebie
clothes do not make the man
nie szata zdobi człowieka
cross the stream where it is the shallowest
w życiu postępuj rozważnie, nie podejmując zbędnego ryzyka
curiosity killed the cat
ciekawość to pierwszy stopień do piekła
cut your coat according to your cloth
mierz siły na zamiary
Care killed the cat
Troska zabiła kota
Catching`s before hanging.
Łapanie jest przed wieszaniem
Ceasar`s wife must be above suspicion.
Żona Cezaru musi być poza wszelkimi podejrzeniami.
Cheats never prosper.
kłamstwo ma krótkie nogi
Children and fools tell the truth.
Dzieci i głupcy mówią prawdę.
Circumstances alter cases.
Okoliczność zmieniają przypadki
Civility cost nothing.
Grzeczność nic nie kosztuje
Cleanliness is next to godliness.
czystość jest jedną z największych cnót
Cold hands, warm heart.
dłonie zimne, za to serce gorące
Come live with me and you`ll know me.
Zamieszkaj ze mną a będziesz mnie znał
Coming events cast their shadow before.
Nadchodzące wydarzenia rzucają swój cień.
Common fame is seldom to blame.
Powszechna sława jest rzadko obwiniana.
Confession is good for the soul.
Spowiedź jest dobra dla duszy.
Conscience makes cowards of us all.
Sumienie czyni z nas tchórzy.
Constant dropping wears away a stone.
Cicha woda brzegi rwie.
Curses, like chickens, come home to roost.
Przeklęstwa, jak kurczaki, wracają do domu żeby przenocować.