Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
diseases come on horseback, but go away on foot
choroby przychodzą konno, ale odchodzą pieszo
do as you would be done by
nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe
do unto others as you would have done unto you
nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe
doctors make the very worst patients
lekarze są najgorszymi z najgorszych pacjentów
don't burn your bridges before they are crossed
nie pal mostu, zanim go nie przekroczysz
don't burn your bridges behind you
nie pal za sobą mostów
don't change horses in midstream
nie zmieniaj koni w środku przeprawy
don't count your chickens before they're hatched
nie mów hop, póki nie przeskoczysz,
nie dziel skóry na niedźwiedziu, który jest jeszcze w lesie,
nie chwal dnia przed zachodem słońca
don't cross the bridge till you come to it
nie mów hop, póki nie przeskoczysz,
nie dziel skóry na niedźwiedziu, który jest jeszcze w lesie,
nie chwal dnia przed zachodem słońca
don't cry over spilt milk
nie płacz nad rozlanym mlekiem
don't cut off your nose to spite your face
nie odmrażaj sobie uszu na złość mamie
don't have too many irons in the fire
nie łap dwóch srok za ogon
don't judge a book by its cover
pozory mylą
don't make a mountain out of a molehill
robić z igły widły
don't put all your eggs into one basket
nie kładź wszystkiego na jedną szalę
nie stawiaj wszystkiego na jednego konia;
nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę
don't put the cart before the horse
zaczynać od końca, stawiać sprawę na głowie
don't shut the gate after the horse has bolted
Nie mów 'hop' póki nie przeskoczysz
don't spit into the wind
Nie pluj pod wiatr
don't throw the baby out with the bathwater
nie wylewaj dziecka z kąpielą
doubt is the beginning, not the end, of wisdom
Zwątpienie jest początkiem a nie końcem mądrości
Don't look a gift horse in the mouth.
Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.