Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
early bird catches the worm
kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise
Wczesne kładzenie się spać i wczesne wstawanie czynią człowieka zdrowym, bogatym i mądrym.
eat to live and not live to eat
Jedz by żyć, a nie żyj by jeść
Every why has a wherefore.
Nie ma dymu bez ognia.
Uderz w stół, nożyce się odezwą.
Every dog has his (its) day.
każdy ma swoją szansę
fortuna kołem się toczy
Eagles don't catch flies.
Orły nie łapią much.
East or West home is best.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Empty sacks will never stand upright.
Puste worki nigdy nie będą stały prosto.
Empty vessels make the most sound.
Puste naczynia robią najwięcej hałasu
krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje;
dlatego dzwon głośny, że wewnątrz próżny
Enough is as good as a feast.
co za dużo, to niezdrowo
Even a worm will turn.
nawet święty czasem straci cierpliwość
Every bullet has its billet.
człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi
Every cloud has a silver lining.
nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło
po każdej burzy wychodzi słońce;
po złych dniach nadchodzą dobre
Every cock will crow upon his own dunghill.
Każdy kogut będzie piał na swoim własnym gnojowisku
Every dog is allowed one bite.
Każdemu psu wolno jest ugryżć raz.
Every herring must hang by its own gill.
Każdy odpowiada za siebie
Every Jack has his Jill.
Każda potwora znajdzie swojego amatora
Every little (bit) helps.
każda pomoc jest mile widziana
ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka
Every man is the architect of his own fortune.
Każdy jest kowalem własnego losu.
Every man to his taste.
Każdy ma inny gust
Every picture tells a story.
każdy obraz opowiada historię
Every tub must stand on its own bottom.
Każdy kot chodzi swoimi ścieżkami
Everybody loves a lord.
Wszyscy kochają tych, którym się powodzi
Everybody`s business is nobody`s business.
Wszystkich sprawy są sprawami nikogo
Everyone speaks well of the bridge which carries him over.
Każdy dobrze mówi o moście po którym chodzi
Everyone stretches his legs according to the length of his coverlet.
Każdy krawiec kraje na ile mu materiały staje.
Everything has an end.
Wszystko ma swój koniec
Evil communications corrupt good manners.
Złe wiadomości psują dobre maniery.
Example is better than precept.
Najlepiej uczyć się na przykładzie.
Experience is the best teacher.
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem
Experience is the father of wisdom.
Doświadczenie jest ojcem mądrości
Extremes meet.
Przeciwieństwa przyciągają się.