Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L (36)

Laughter is the best medicine
Śmiech jest najlepszym lekarstwem
Learn to walk before you run
Naucz się chodzić zanim zaczniesz biegać
let sleeping dogs lie
nie wywołuj wilka z lasu
lie down with dogs, wake up with fleas
położysz się z psami, obudzisz się z pchłami
lightning never strikes twice in the same place
piorun nigdy nie trafia dwa razy w to samo miejsce
like cures like
klin klinem
Little enemies and little wounds must not be despised
Nie można lekcewarzyć drobnych wrogów ani drobnych ran
long absent, soon forgotten
długo nieobecny, szybko zapomniany
look after the pennies and the pounds will look after themselves
ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka
look before you leap
co nagle, to po diable
love conquers all
miłość wszystko zwycięża
Love is blind
miłość jest ślepa
Laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone.

Learning is better than house and land.

Least said, soonest mended.

Lend your money and lose your friend.
Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
Let the buyer beware.

Let the cobbler stick to his last.

Let them laugh that win.
Ten sie śmieje kto sie śmieje ostatni.
Life isn’t all beer and skittles.

Light come, light go.
Łatwo przyszło, łatwo poszło.
Like father, like son.
Jaki ojciec taki syn.
Like master, like man.

Like mother, like daughter.
Jaka matka taka córka.
Listeners never hear any good of themselves.

Little birds that can sing and won’t sing must be made to sing.

Little fish are sweet.

Little leaks sink the ship.

Little pitchers have large ears.

Little strokes fell great oaks.

Little thieves are hanged, but great ones escape.

Little things please little minds.

Live and let live.

Love and a cough cannot be hid.

Love makes the world go round.

Lucky at cards, unlucky in love.