Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O (27)

once bitten, twice shy
kto się raz sparzy, dmucha na zimne
one apple a day, keeps the doctor away
jedno jabłko dziennie trzyma doktora z daleka
one good turn deserves another
przysługa za przysługę
One hour's sleep before midnight is worth two hours after
Jedna godzina snu przed północą jest warta dwie po północy
one man's meat is another man's poison
co kraj to obyczaj
one swallow doesn't make a summer
jedna jaskółka wiosny nie czyni
Opposites attract
przeciwieństwa się przyciagają
out of sight, out of mind
czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal
Oil and water don't mix

Old soldiers never die, they just fade away

Once a thief, always a thief
Złodziej zawsze będzie złodziejem
One half of the world does not know how the other half lives

One hand washes the other
Ręka ręke myje.
One man's meat is another man's poison

One law for the rich and another for the poor

One volunteer is worth ten pressed men

One year's seeding makes seven years weeding

Only fools and horses work

Opportunity never knocks twice at any man's door

Obey orders, if you break owners.

Old habits die hard.
Trudno wyzbyć się starych nawyków.
Old sins cast long shadows.

On the first of March, the crows begin to search.

One man’s loss is another man’s gain.

One picture is worth ten thousand words.

One story is good till another is told.

Opportunity makes a thief.
Okazja czyni złodzieja.