Przysłowia w języku angielskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Q (1)

Quickly come, quickly go.
Szybko przyszło, szybko poszło.