Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A (2)

albo jedno, albo drugie
You can't have it both ways