Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A (2)

apetyt rośnie w miarę jedzenia
appetite comes with eating
the more you have, the more you want