Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B(16)

brać sobie coś do serca
to take something to heart