Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B(16)

być cieniem dawnego siebie
to be a shadow on one's old self