Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B(16)

być z kimś na noże
to be at daggers with somebody