Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

chować głowę w piasek
to bury one's head in the sand