Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

Co masz zrobić jutro, zrób dziś
never put off (leave) till tomorrow what you can do today