Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie
do as I say, not as I do