Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

C

czarny jak smoła
as black as pitch
pitch-black