Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D (15)

dobry zwyczaj, nie pożyczaj
lend your money and lose your friend
drzeć się jak (stare) prześcieradło
to shout one's head off
dla towarzystwa dał się Cygan powiesić
in for a penny, in for a pound
dobrymi chęciami piekło (jest) wybrukowane
the road to hell is paved with good intentions
dobra psu i mucha
better a mouse in the pot than no meat at all
do tanga trzeba dwojga
It takes two to tango
dumny jak paw
as proud as a peacock
działać jak płachta na byka
to be like a red rag to a bull
drżeć jak liść
to shake like a leaf

dzielić skórę na niedźwiedziu
to count one's chickens (before they are hatched / before they hatch)
to sell the bear's skin before one has caught the bear
dolewać oliwy do ognia
to add fuel to the fire / flame
to make things worse
to add fuel to the flames
do odważnych świat należy
fortune favours the brave
dla chcącego nic trudnego
where there's a will there's a way
if you want something badly enough, you'll get it
droga do serca mężczyzny wiedzie przez żołądek
the way to a man's heart is through his stomach
darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
don't look a gift horse in the mouth