Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
don't look a gift horse in the mouth