Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D

droga do serca mężczyzny wiedzie przez żołądek
the way to a man's heart is through his stomach