Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G (20)

głowa do góry!
chin up!
cheer up!
głupiec szybko trwoni pieniądze
A fool and his money are soon parted
gość nie w porę gorszy Tatarzyna
there's nothing worse than a guest turning up at the wrong time
głową muru nie przebijesz
there's no point in / it's no use banging your head against a brick wall
głuchy jak pień
as deaf as a post
głodny jak wilk
as hungry as a horse
gładki jak aksamit
as smooth as velvet
głupota i pieniądze nie idą w parze
A fool and his money are soon parted
gapić się jak cielę/wół na malowane wrota
to stare like a halfwit
to gawp at somebody / something)
głupich nie sieją, sami się rodzą
there's a sucker born every minute

głupi jak but
as thick as a brick
(BrE) as thick as two (short) planks
gadaj zdrów
sticks and stones may break my bones (but words will never harm me)
gdzie diabeł nie może tam babę pośle
where the Devil cannot go himself, he sends a woman
gruchać jak dwa gołąbki
to bill and coo
gość w dom Bóg w dom
our house is at your disposal
what's ours is yours
głodnemu chleb na myśli
well, we all know what's on your mind / what you're thinking
the tongue ever turns to the aching tooth
gdzie drwa rąbią tam wióry lecą
you can't make an omelette without breaking eggs
gdyby babcia miała wąsy to by była dziadkiem
if wishes were horses beggars would ride
gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta
two dogs fight / strive for a bone and a third (dog) runs away with it
when two quarrels, a third wins
gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść
too many cooks spoil the broth