Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J (22)

jakby kij połknął
(as) stiff as a poker
(as) stiff as a ramrod
(as) stiff as a board
jeść jak koń
to eat like a horse
jaki ojciec, taki syn
like father like son
jechać co koń wyskoczy
to go like a bat out of hell
jak spaść to z wysokiego konia
somebody might as well be hung for a sheep as a lamb
jedna jaskółka nie czyni wiosny
one swallow doesn't make a summer
jechać z kimś na tym samym wózku
to be in the same boat as somebody
jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego
a jack of all trades is master of none
jak sobie pościelesz tak się wyśpisz
you've made your bed / as you make your bed, so you must lie in it
as you sow, so shall you reap
jak się człowiek spieszy to się diabeł cieszy
more haste, less speed

jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie
tit for tat
jak u Pana Boga za piecem
as snug as a bug in a rug
jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
beggars can't be choosers
jak czerwona płachta na byka
(be) like a red rag to the bull
jak grom z jasnego nieba
like a bolt from the blue
jak manna z nieba
(like) manna from heaven
jak na szpilkach
on pins and needles
jak śledzie w beczce
(packed) like herrings in a barrel
w białych rękawiczkach
in / with velvet/kid gloves
jak żółw
at a snail's pace
jednym uchem wleci, a drugim wyleci
go in at one ear and out at the other
go in / through one ear and out (of) the other
jeść komuś z ręki
eat out of sb's hand