Przysłowia w języku polskim

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P (36)

popuszczać pasa
to live like a king
pobić kogoś na głowę
to outdo sb
to run/make rings (a)round sb
pójść po rozum do głowy
to see the light (of reason)
pijany jak bela
(as) drunk as a lord/skunk (AmE)
as drunk as a newt
puścić coś mimo uszu
to turn a deaf ear to sth
pić jak szewc
to drink like a fish
pan każe, sługa musi
not to be one's own master
potrzeba jest matką wynalazku
necessity is the mother of invention
proście, a będzie wam dane
ask and you shall receive
płakać jak bóbr
to cry one's eyes out

porywać się z motyką na słońce
Fools rush in where angels fear to thread
to bite off more than one can chew
pieskie życie
it's a dog's life
pracować/uwijać się jak mrówka
to work like a beaver
pies szczeka, a karawana idzie dalej
the moon doesn't care for barking dogs
podchodzić/zabierać się do czegoś jak pies do jeża
to approach/get down to sth with trepidation
pasować jak wół do karety
to stick out like a sore thumb
przyjaciel wszystkich jest niczyim przyjacielem
Friend to all is a friend to none
po kiego licha
what the devil
what the hell
powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki
it's best to be your own man
pańskie oko konia tuczy
the master's eye makes the horse fat
przyszła koza do woza
so you want my help now, do you (after refusing it before)?
prawda w oczy kole
the truth hurts
nothing hurts like the truth
the greater the truth, the greater the libel
pracowity jak pszczoła
as busy as a bee
prosty jak drut
as easy as pie
powolny jak ślimak
as slow as a snail
pływać jak ryba
to swim like a fish
płaski jak deska
as flat as a pancake
po kiego grzyba?
what (on earth) for?
po kiego licha
what the devil
what the hell
pańskie oko konia tuczy
the master's eye makes the horse fat
przyganiał kocioł garnkowi (a sam smoli)
the pot calling the kettle black
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
a friend in need is a friend indeed
palić za sobą mosty
to burn one's bridges behind one
płakać krokodylimi łzami
shed / weep crocodile tears
polityka / metoda marchewki i kija
the carrot or the stick policy / method
pomiędzy młotem a kowadłem
between the hammer and the anvil
between the devil and the deep blue sea
between two fires