Przysłówki częstotliwości po angielsku

Zrozumienie przysłówków częstotliwości jest kluczowe dla opanowania języka angielskiego. Te przysłówki mówią nam, jak często coś się dzieje. Zagłębmy się w ten temat i zbadajmy go dokładnie.

Czym są Przysłówki Częstotliwości?

Przysłówki częstotliwości to słowa, które opisują, jak często występuje jakieś działanie. Pomagają nam zrozumieć częstotliwość lub regularność zdarzenia. Niektóre powszechne przysłówki częstotliwości to:

 • Zawsze: Zawsze myję zęby przed snem.
 • Zazwyczaj: Zazwyczaj jem śniadanie o ósmej.
 • Czasami: Czasami idę na spacer wieczorem.
 • Często: Ona często odwiedza dziadków w weekendy.
 • Rzadko: Rzadko jem fast food.
 • Nigdy: On nigdy nie zapomina o kluczach.

Jak Używać Przysłówków Częstotliwości

Przysłówki częstotliwości zazwyczaj umieszcza się przed głównym czasownikiem w zdaniu. Spójrzmy na kilka przykładów:

 • Ja zawsze piję kawę rano.
 • Ona zazwyczaj jeździ autobusem do pracy.
 • My czasami chodzimy do kina w weekendy.
 • On często pomaga sąsiadom w ogrodzie.
 • Oni rzadko jadają w restauracjach.
 • Ona nigdy nie opuszcza zajęć jogi.

Zauważ, jak przysłówki częstotliwości znajdują się przed głównym czasownikiem w każdym zdaniu.

Przysłówki Częstotliwości w Pytaniach i Przeczeniach

Przysłówki częstotliwości są również używane w pytaniach i przeczeniach. Zobaczmy jak:

 • Pytanie: Czy zawsze myjesz zęby przed snem?
 • Przeczenie: Ona rzadko ogląda telewizję.

Użycie przysłówków częstotliwości w pytaniach i przeczeniach pomaga nam przekazywać informacje o nawykach i rutynach.

Teraz, gdy rozumiesz przysłówki częstotliwości, czas na praktykę ich używania w codziennych rozmowach. Zwracaj uwagę, jak często ty i inni wykonujecie pewne czynności, i używaj przysłówków częstotliwości, aby je dokładnie opisać.

Pamiętaj, że im więcej ćwiczysz, tym bardziej naturalny staje się twój angielski!

Zatem, zacznij dzisiaj włączać przysłówki częstotliwości do swojego słownika i obserwuj, jak poprawiają się Twoje umiejętności języka angielskiego.

Tabelka poniźej pokazuje przysłówki częstotliwości w języku angielskim wraz z tłumaczeniami na język polski.

Przysłówki częstotliwości Znaczenie
again and again raz za razem
a lot dużo
all the time cały czas
always zawsze
constantly stale, ciągle, niezmiennie
continually nieustannie, bezustannie, ciągle
continuously ciągle, stale
ever kiedykolwiek, zawsze
frequently często
from time to time od czasu do czasu
hardly ever rzadko kiedy
infrequently nie często
intermittently z przerwami, nieregularnie, sporadycznie
much dużo
never nigdy
normally normalnie
occassionally okazjonalnie
often często
periodically okresowo, periodycznie, cyklicznie
rarely rzadko
regularly regularnie
repeatedly wielokrotnie
seldom rzadko
sometimes czasami
sporadically sporadycznie
usually zwykle, zazwyczaj, normalnie