Pytania Wh- w angielskim


Tabelka poniżej pokazuje kolejność wyrazów w pytaniach rozpoczynających się od wyrazów zaczynających się od liter WH-. Tworząc tego typu pytania powinniśmy użyć czasowników posiłkowych (auxiliary verbs) lub czasowników modalnych (modal verbs) bezpośrednio po wyrazie pytającym. Podmiot zdania (subject) powinien być użyty po czasownikach posiłkowych i modalnych.

question-word + auxiliary + subject  
Who(m)
What
When
Which
Why
Where
Whose
are / aren't you...? be
have / haven't you...? have
has / hasn't she...? has
do / don't you...? do
does / doesn't she/he...? does
did / didn't you...? did
can / can't I...? modals