Pytania z czasownikami modalnymi


Dwie tabelki poniżej pokazują sposób w jaki tworzymy pytania z czasownikami modalnymi w języku angielskim. Pierwsza tabelka przedstawia pytania bez wyrazów pytających takich jak: when, who, why etc. Jak widzimy na podanych przykładach pytania są tworzone poprzez zmianę kolejności wyrazów. Druga tabelka pokazuje pytania z wyrazami pytającymi. Kolejność wyrazów jest również zmieniona a dodatkowo na początku pytania użyty został odpowiedni wyraz pytający.

Pytania bez wyrazów pytających Krótkie odpowiedzi
Can you drive a car? Yes, I can.
Can he play the guitar? No, he can't.
Can they run very fast? Yes, they can.
Pytania z wyrazami pytającymi Odpowiedzi
Question word Modal Subject Verb Object
When can she visit us? She can visit us on Monday next week.
What can Tom drive? Tom can drive a van.
Where can we meet after work? We can meet in a restaurant.