Pytania z czasownikiem BE w angielskim


Tabelka poniżej pokazuje sposób w jaki tworzymy pytania z formami czasownika BE w języku angielskim. W tabelce znajdują się również krótkie odpowiedzi do podanych pytań. Najważniejszą rzeczą jaką należy zapamiętać jest to, że tworząc tego typu pytania należy jedynie zmienić kolejność wyrazów, bez konieczności używania żadnych dodatkowych wyrazów, jakie są potrzebne do tworzenia innych pytań (mowa tutaj o auxiliary verbs: do, does, did).

Am I late? Yes, you are
No, you aren't.
Are you busy? Yes, I am.
No, I 'm not.
Is he / she polite? Yes, he / she is.
No, he / she isn't.
Are we
you
they
on time? Yes, they are.
No, they aren't.