Wyrazy w pytaniach w angielskim


Tabelka poniżej zawiera listę wyrazów jakie są używane do tworzenia pytań w języku angielskim wraz z tłumaczeniami na język polski. W tabelce znajdują się również skrócone i pełne formy stosowane w pytaniach, jak również przykładowe pytania z przedstawianymi wyrazami.

Wyrazy Znaczenie Skrócone formy Pełne formy Przykłady
Who Kto Who's ...? Who is ...?
Who has ...?
Who's that man?
Who's done it?
Who'd ...? Who had ...?
Who would ...?
Who'd gone there?
Who'd do it?
Who'll ...? Who will ...? Who'll do it?
What Co What's ...? What is ...?
What has ...?
What is it?
What has happened?
What've ...? What have ...? What have you done?
What'll ...? What will ...? What will happen?
When Kiedy When's ...? When is ...?
When has ...?
When's the concert?
When has it happened?
When'll ...? When will ...? When will it happen?
Which Który Which've ...? Which have ...? Which have you chosen?
Which'll ...? Which will ...? Which one will be good?
Why Dlaczego Why's ...? Why is ...?
Why has ...?
Why is it here?
Why has he done it?
Why'd ...? Why had ...? Why would you do it?
Why'll ...? Why will ...? Why will he come?
Where Gdzie Where's ...? Where is ...?
Where has ...?
Where is it?
Where has he gone?
Where've ...? Where have ...? Where have you been?
Where'll ...? Where will ...? Where will he go?
Where'd ...? Where would ...?
Where had ...?
Where would he go?
Where had he gone?
How Jak How's ...? How is ...?
How has ...?
How is your niece?
How has it happened?
How'd ...? How had ...?
How would ...?
How had it happened?
How would it happen?
How'll ...? How will ...? How will he arrive?