Zaimki dzierżawcze w angielskim


Zaimki podmiotu Zaimki dopełnienia Zaimki dzierżawcze
I my mine
you your yours
he his his
she her hers
it it its
we our ours
you your yours
they their theirs

Przykład: Betty showed me her identity card and Tom showed me his.
("his" oznacza "identity card") Dzięki zaimkom dzierżawczym nie musimy używać ponownie rzeczownika, który jest zastąpiony przez zaimek.

Tom's car is much faster than ours.
- Możemy użyć zaimków dzierżawczych kiedy chcemy wyrazić kontrast pomiędzy dwoma rzeczami tego samego rodzaju.

Is that tea yours or mine?
It was her fault not theirs.

Zaimki dzierżawcze w funkcji określników

1. Funkcja

Zaimki dzierżawcze są używane aby dokonać definitywnej identyfikacji:
his cat, their house

2. Znaczenie

Zaimki dzierżawcze odnoszą się do właścicieli a nie do rzeczy które posiadają. Wszystko co jest własnością trzeciej osoby liczy pojedynczej rodzaju męskiego określane jest jako his, wszystko co należy do trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego określane jest jako her i wszystko co należy do zwierząt lub rzeczy określane jest jako its. Jeżeli jest więcej niż jeden właściwiel używamy wówczas their

3. Forma

Zaimki dzierżawcze mają dokładnie taką samą formę dla liczby pojedynczej i mnogiej posiadanych rzeczy:
my daughter, my daughters - his pen, his pens

4. Użycie

Zaimki dzierżawcze, które funkcjonują jako określniki są używane w następujących przypadkach:
a. W odniesieniu do części ciała:
Tom has cut his finger. I have wrenched my ankle.

b. W odniesieniu do rzeczy osobistych:
This is my car
She has just found her lost purse.

Zaimki dzierżawcze w funkcji rzeczownikowej

This dog is Tom's / his.
This car is the Smith's / theirs.

Wyrażenie of mine oznacza 'one of my'.
a brother of mine = 'one of my brothers'
a sister of his = 'one of his sisters'