Angielski narodowości ćwiczenia

Napisz po angielsku narodowości do podanych nazw państw.
Australia
Argentina
The USA
Brazil
Italy
Germany
Iran
Russia
Span
Poland
England
Turkey
China
Japan
France
Czech Republic
Greece
Twoja wyszukiwarka