Czasowniki regularne jezyk angielski

 • Bezokolicznik
 • believe
 • continue
 • cry
 • drop
 • hurry
 • marry
 • phone
 • stop
 • study
 • use
 • Czas przeszły
 • believed
 • continued
 • cried
 • dropped
 • hurried
 • married
 • phoned
 • stopped
 • studied
 • used
Twoja wyszukiwarka