Daty po angielsku


Tabelka poniżej przedstawia sposób w jaki powinniśmy czytać daty w języku angielskim.

Piszemy Mówimy
35 B.C. ('Before Christ') B.C. jest zwykle konieczne
A.D. 100 A.D. one hundred
'Anno Domini',
'in the year of our Lord' po łacinie
używanie A.D. nie jest konieczne za wyjątkiem wczesnych wieków aby uniknąć niejasności
1500-1599 the sixteenth century
1900-1910 the nineteen hundreds
1066 ten sixty-six
1917 nineteen seventeen
1901 nineteen hundred and one
nineteen-(oh)-one
1900 nineteen hundred
2000 the year two thousand
Day/month/year
6th January, 1990 (lub '90)
(litery -st, -nd, - rd, -th mogą być pominięte, jak również przecinek przed rokiem)
Month/day/year
January 6th, 1998 (lub '98)
(litery -st, -nd, - rd, -th mogą być pominięte, jak również przecinek przed rokiem)
6.1.90 = 06.01.90 BrE: January 6, 1990
AmE: June 1, 1990
mówimy: (BrE) January the sixth = the sixth of January
(AmE) January sixth